Regulamin biblioteki

Regulamin Szkolnego Centrum Informacyjnego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jakuba Wejhera
w Wejherowie
 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele.
 2. Godziny otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza
 4. Do biblioteki nie można wnosić jedzenia i napojów. Okrycia wierzchnie pozostawiamy w szatni.
 5. Wypożyczamy po okazaniu kart czytelnika.
 6. Można wypożyczyć 3 książki, które należy zwrócić w ciągu miesiąca.
 7. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 8. Ewentualne zagubienie książki należy zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu.
 9. Wypożyczone książki lub inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 10. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.
 11. Uczniowie przetrzymujący książki dłużej niż ustalono to w regulaminie zobowiązani są do uiszczenia kary w wysokości 1 zł za każdy kolejny tydzień.
Regulamin korzystania ze stanowisk
komputerowych Szkolnego Centrum Informacji
 1. Komputery w czytelni są przeznaczone do celów edukacyjnych.
 2. Drukowanie odbywa się odpłatnie.
 3. Korzystanie z komputerów odbywa się w godzinach pracy biblioteki.

Godziny otwarcia
poniedziałek  8.00-15.45
wtorek  8.00-15.00
środa  7.30-15.00
czwartek  8.00-15.15
piątek  8.00-16.00


Ciekawe linki